اخبار

درباره کنفرانس

امنیت به عنوان مهم‌ترین رکن پیشرفت و سلامت جامعه است و توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف و تاثیرگذاری آموزش و تحصیل علم و دانش با وجود امنیت دست یافتنی می‌شود. بدون امنیت دستیابی به هیچ دانشی به سهولت میسر نمی‌شود و کسب علم و دانش، اجتماع را در برابر انواع آسیب‌هایی که بنیان نظم و امنیت جامعه را متزلزل می‌کند مصون می دارد. این کنفرانس با شعار گفت‌وگو، احترام، اعتماد و همکاری جهت نیل به امنیت و پیشرفت جمعی آغاز به کار کرد. از منظر جم...

ادامه مطلب

نمایشگاه بین المللی ایمنی بهداشت سلامت

حامیان