داوری زود هنگام مقالات


با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی مبنی بر داوری زود هنگام مقالات، ترتیبی از سوی شورای سیاست گذاری همایش در جهت داوری زود هنگام مقالات اتخاذ گردید.

 آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمند دریافت نتایج داوری مقالات ارسالی خود زودتر از آخرین زمان اعلام نتایج داوری مقالات می باشند می توانند مقالات خود را ارسال نموده، سپس ایمیلی حاوی عنوان مقالات و کد رهگیری آن به دبیرخانه کنفرانس (info@issp.ir) ارسال و تقاضاء داوری زود هنگام داده و مقاله خود را سریعتر در مرحله داوری قرار دهند. برای افراد فوق الذکر نتایج داوری مقالات حداکثر تا 7 روز پس از ارسال مقاله اعلام خواهد گردید و در صورت پذیرش توسط کمیته داوران گواهینامه موقت مبنی بر پذیرش مقاله صادر خواهد گردید
همچنین گواهی نهایی نیز در زمان مقتضی (بعد از برگزاری کنفرانس ) به آدرس این عزیزان ارسال خواهد شد