کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در پایگاه علمی سیویلیکا نمایه گردید


کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در پایگاه علمی سیویلیکا نمایه گردید، از این رو تمامی مقالاتی که در این کنفرانس پذیرش شوند و ثبت نام نهائی خود را تکمیل نمایند در پایگاه سیویلیکا نمایه می گردند.

جهت مشاهده نمایه سازی کلیک نمائید.

جهت ارسال مقاله و ثبت نام در کنفرانس کلیک نمائید