درج خبر کنفرانس کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس الرت


درج خبر کنفرانس کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور

جهت مشاهده خبر کلیک نمائید