کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه گردید.


کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نمایه گردید.

جهت مشاهده نمایه سازی کلیک نمائید.

جهت ارسال مقاله و ثبت نام در کنفرانس کلیک نمائید